Ο/Η Θανών/ούσα: Αικατερίνη \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη \ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος04
ΑσθένειαΙλαρώδης βρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 02 26 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως124
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο* Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλυτάς Ραφιός
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)