Ο/Η Θανών/ούσα: Σοφικίτου Ευαγγελίτσα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣοφικίτου Ευαγγελίτσα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑριστείδης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννίτα Ξυπνητού
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΙλαρώδης βρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 02 26 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως120
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣοφικίτης Αριστείδης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑχθοφόρος
ΣυγγένειαΠατήρ