Ο/Η Θανών/ούσα: Αργυροπούλου Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑργυροπούλου Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωτήριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Αγγέλου
Ηλικία Θανόντος10 μ
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 02 24 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως116
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑργυρόπουλος Σωτήριος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥελουργός
ΣυγγένειαΠατήρ