Ο/Η Θανών/ούσα: Βενιέρης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒενιέρης Αντώνιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Χατζηγιάννη
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 02 23 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως115
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒλυσίδης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος54
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
Συγγένεια(μη ορισμένο)