Ο/Η Θανών/ούσα: Αρτέμης Ευάγγελος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρτέμης Ευάγγελος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛάμπρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Γαβαλά
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 02 22 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως112
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρτέμης Λάμπρος
Ηλικία Δηλούντος57
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟρειχαλκεύς
ΣυγγένειαΠατήρ