Ο/Η Θανών/ούσα: Σαραντίδης Παναγιώτης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαραντίδης Παναγιώτης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννέζα Μπάϊλα
Ηλικία Θανόντος07 μ
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 02 19 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως104
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουμπάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑμαξάς
ΣυγγένειαΘείος