Ο/Η Θανών/ούσα: Σοφικίτης Βασίλειος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣοφικίτης Βασίλειος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεοδώρα Γλυγούδη
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 02 18 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως103
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣοφικίτης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ