Ο/Η Θανών/ούσα: Γαβριήλ Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓαβριήλ Αικατερίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Δανέζη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 02 19 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως101
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓαβριήλ Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠριονιστής
ΣυγγένειαΠατήρ