Ο/Η Θανών/ούσα: Ζερβού Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖερβού Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταυρούλα Λαλεμπούκουρα
Ηλικία Θανόντος04
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία από ιλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 02 15 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως96
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖερβός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ