Ο/Η Θανών/ούσα: Ντεντάκη Μαρίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝτεντάκη Μαρίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜόσχα Πιθαράκη
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1876 11 12 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως562
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝτεντάκης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΠατήρ