Ο/Η Θανών/ούσα: Λιαδάκη Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιαδάκη Αικατερίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Νομικού
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΛαρυγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 02 15 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως95
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛιαδάκης Σταύρος
Ηλικία Δηλούντος41
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ