Ο/Η Θανών/ούσα: Μαυρομμάτης Ιάκωβος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαυρομμάτης Ιάκωβος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Μακρουλάκη
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 02 15 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως92
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜακρουλάκης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτηματίας
ΣυγγένειαΘείος