Ο/Η Θανών/ούσα: Αρανίτης Νικόλαος Παν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρανίτης Νικόλαος Παν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑλεξάνδρα Καμινή
Ηλικία Θανόντος11 μ
ΑσθένειαΙλαριώδης πνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 02 13 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως88
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓεωργακόπουλος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)