Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαδάκης Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαδάκης Δημήτριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Βιδάλη
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 02 12 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως86
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσίγκος Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΓείτων