Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνίου Ανέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνίου Ανέτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΤριανταφυλιά Σολωμού
Ηλικία Θανόντος10 μην
ΑσθένειαΓαστρίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 11 12 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως561
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑντωνίου Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαρελοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ