Ο/Η Θανών/ούσα: Χρυσή Βιολέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧρυσή Βιολέτα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΦυσικός θάνατος
Ημ/νία Θανάτου1895 02 12 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 12
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως84
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧρήστου Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματιστής
ΣυγγένειαΣυγγενής