Ο/Η Θανών/ούσα: Δεναξάς Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔεναξάς Αντώνιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Λιγνού
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΙλαρώδης πνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 02 10 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως78
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔεναξάς Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ