Ο/Η Θανών/ούσα: Μενδρινού Ελένη Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜενδρινού Ελένη Α.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 02 10 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 10
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως77
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜενδρινός Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΣύζυγος