Ο/Η Θανών/ούσα: Αγαλόπουλος Σωτήριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγαλόπουλος Σωτήριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΟλγα Μαγουλά
Ηλικία Θανόντος04
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 02 09 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως76
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜάστορας Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣουβατζής
Συγγένεια(μη ορισμένο)