Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελινίδης Αγγελος Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελινίδης Αγγελος Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος82
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1895 02 08 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΑεργος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως72
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦρυδάς Θεμιστοκλής
Ηλικία Δηλούντος62
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος