Ο/Η Θανών/ούσα: Μπούμπουλη Παναγούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπούμπουλη Παναγούλα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓεροντικός μαρασμός
Ημ/νία Θανάτου1895 02 08 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 09
Πατρίδα ΘανόντοςΣπέτσες
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως71
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖαϊμης Αλέξιος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
Συγγένεια(μη ορισμένο)