Ο/Η Θανών/ούσα: Ελευθερίου Αριστείδης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕλευθερίου Αριστείδης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕλευθέριος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΑιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1876 11 11 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 12
Πατρίδα ΘανόντοςΚέα
Επάγγελμα ΘανόντοςΚομμωτής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως559
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘεοδωράκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΚέα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜηχανικός
ΣυγγένειαΦίλος