Ο/Η Θανών/ούσα: Βιτσαζή Σοφία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒιτσαζή Σοφία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαντολέων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΙωάννα
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΠερικαρδίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 01 30 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως54
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)