Ο/Η Θανών/ούσα: Ευγενικού Μαρία Κωνστ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυγενικού Μαρία Κωνστ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓεροντ. μαρασμός
Ημ/νία Θανάτου1895 01 26 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 27
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως48
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυγενικός Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος62
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΥιος