Ο/Η Θανών/ούσα: Νομικού Θαλπίνα Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝομικού Θαλπίνα Σπ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1895 01 26 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 27
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως47
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝομικός Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΓείτων