Ο/Η Θανών/ούσα: Τριανταφυλλοπούλου Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤριανταφυλλοπούλου Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑναστάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελία Δεσποτάκη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 01 25 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως45
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερίδης Τηλέμαχος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
ΣυγγένειαΦίλος*