Ο/Η Θανών/ούσα: Πολίτου Ευαγγελιώ Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολίτου Ευαγγελιώ Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταυρούλα Μάτση
Ηλικία Θανόντος18 μ
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 01 25 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως42
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚτιστάκης Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚρεοπώλης
ΣυγγένειαΣυγγενής