Ο/Η Θανών/ούσα: Χαρβαλιά Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαρβαλιά Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Καναρίου
Ηλικία Θανόντος09
ΑσθένειαΕγκεφαλίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1895 01 22 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθήτρια
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [Θ]
Αριθμός Πράξεως35
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαρβαλιάς Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ