Ο/Η Θανών/ούσα: Αικατερίνη \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη \ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος10 μ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1895 01 20 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως31
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)