Ο/Η Θανών/ούσα: Αννέτα \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑννέτα \ Εκθετο
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1895 01 20 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως30
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.* Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝοσοκόμος
Συγγένεια(μη ορισμένο)