Ο/Η Θανών/ούσα: Αλβανού Ευγενεία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλβανού Ευγενεία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Στρουμπούλη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΟδοντοφυία
Ημ/νία Θανάτου1876 11 06 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως555
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλβανός Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ