Ο/Η Θανών/ούσα: Αγα Ελένη Σταμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγα Ελένη Σταμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ Β. Σαρρή
Ηλικία Θανόντος18 μ
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 01 12 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως18
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρμπελιάς Ιάκωβος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΘείος