Ο/Η Θανών/ούσα: Λιβανού Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιβανού Αικατερίνη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1876 11 06 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 06
Πατρίδα ΘανόντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [Θ]
Αριθμός Πράξεως554
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλασάκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΦίλος