Ο/Η Θανών/ούσα: Σταματάκη Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣταματάκη Μαριγώ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑντωνία Ευγενή
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 01 11 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως13
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣταματάκης Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ