Ο/Η Θανών/ούσα: Χρυσοφού Αγγελική

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧρυσοφού Αγγελική
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΑλλοίωσις βαλβίδων καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1895 01 06 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 07
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως10
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)