Ο/Η Θανών/ούσα: Βασιλείου Αικατερίνη Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒασιλείου Αικατερίνη Α.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 11 04 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 05
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως553
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙσιδώρου Παύλος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙεροδιάκων
ΣυγγένειαΦίλος