Ο/Η Θανών/ούσα: Κουτσογιαννοπούλου Μαρία Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουτσογιαννοπούλου Μαρία Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Πλυτά
Ηλικία Θανόντος04
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 01 04 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως5
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαραντόπουλος ( ή Σαραντάκος) Σαράντος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕδωδιμοπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)