Ο/Η Θανών/ούσα: Τρικουβέρτης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤρικουβέρτης Αντώνιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠτωχοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος83
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1894 12 30 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 12 31
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυτικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως544
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκομ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜποφύλιος Φραγκίσκος
Ηλικία Δηλούντος78
Πατρίδα ΔηλούντοςΣέριφος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)