Ο/Η Θανών/ούσα: Μωραϊτόπουλος Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜωραϊτόπουλος Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαντελένα
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΔόντια [Οδόντες]
Ημ/νία Θανάτου1876 05 22 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως261
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜωραϊτόπουλος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ