Ο/Η Θανών/ούσα: Μπαλάσου Αθανασούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπαλάσου Αθανασούλα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 11 03 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 04
Πατρίδα ΘανόντοςΠόρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως550
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρκουλής Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΦίλος