Ο/Η Θανών/ούσα: Τζάννες Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζάννες Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠέτρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρίνα Μπάϊλα
Ηλικία Θανόντος5
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1894 12 09 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 12 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως517
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζάννες Πέτρος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑχθοφόρος
ΣυγγένειαΠατήρ