Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλιαρής Στυλιανός

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλιαρής Στυλιανός
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒικτορία
Ηλικία Θανόντος20 μ
ΑσθένειαΠνευμονική φυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1894 12 02 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 12 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως511
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαλιαρής Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΠάππος