Ο/Η Θανών/ούσα: Μυρίση Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜυρίση Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Βέση
Ηλικία Θανόντος16 ημ
Ασθένεια;
Ημ/νία Θανάτου1876 11 02 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως549
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜυρίσης Γεώργιος Ιω.
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΠατήρ