Ο/Η Θανών/ούσα: Γρίσπος Θεοφάνης Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓρίσπος Θεοφάνης Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΠνευμονική φθίσις
Ημ/νία Θανάτου1894 11 28 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 11 28
Πατρίδα ΘανόντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΘανόντοςΜουσικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως505
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμάκης Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης Νοσοκ.*
Συγγένεια(μη ορισμένο)