Ο/Η Θανών/ούσα: Μπασαλόπουλος Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπασαλόπουλος Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 10 31 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 01
Πατρίδα ΘανόντοςΔιμιτζάνα
Επάγγελμα ΘανόντοςΛαμποπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως548
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣμυρνιωτόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠαντοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος