Ο/Η Θανών/ούσα: Βελισσαρίου Αθηνά Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒελισσαρίου Αθηνά Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυξένη Βαρβαρέσου
Ηλικία Θανόντος11 μ
ΑσθένειαΜαρασμός
Ημ/νία Θανάτου1894 11 21 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 11 21
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως493
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖολώτας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙεροδιάκων
ΣυγγένειαΘείος / Γείτων*