Ο/Η Θανών/ούσα: Καγιαβά Χρυσούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαγιαβά Χρυσούλα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελικώ Υδραίου
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 10 30 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 10 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως547
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαγιαβάς Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ