Ο/Η Θανών/ούσα: Μπάϊλας Πέτρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπάϊλας Πέτρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜπαρμπία Ξαγοράρη
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1894 11 04 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 11 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως465
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπάϊλας Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑχθοφόρος
ΣυγγένειαΠατήρ