Ο/Η Θανών/ούσα: Αρβανιτοπούλου Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρβανιτοπούλου Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1894 11 04 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 11 04
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως464
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜενδρινός Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΓαμπρός