Ο/Η Θανών/ούσα: Αρτέμη Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1894
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρτέμη Μαριγώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΓεροντικός μαρασμός
Ημ/νία Θανάτου1894 11 04 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1894 11 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως463
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΕγγονός*